Sức Mạnh Của Tên Riêng

Sức mạnh của tên riêng

Nhiều người có cùng ngày, tháng, năm sinh thì hiển nhiên có con số chủ đạo và biểu đồ ngày sinh giống nhau, vậy tại sao cuộc sống của họ vẫn khác nhau? Một phần nguyên nhân là vì mỗi người có tên khác nhau, đây cũng được xem là “vốn” của mỗi người.

Có thể thấy, cái tên liên hệ mật thiết với tâm thức của mỗi người, dù giữa nơi ồn ào chỉ cần gọi tên thì bạn cũng sẽ “giật mình” nên sóng âm thanh về tên của bạn đã tạo ra lực riêng và tác động vào cuộc đời bạn, bên cạnh con số chủ đạo và biểu đồ ngày sinh.

Với nguyên lý về tần số rung của từng con số xuyên suốt trong Nhân số học, từng ký tự chữ cái được quy ra các số từ 1 đến 9.

Sức mạnh tên riêng này bao gồm trường hợp Họ và Tên, Tên thường gọi và Nickname. Theo nguyên lý về tần số rung thì tên nào bạn được gọi lặp đi lặp lại nhiều nhất thì sẽ gắn bó nhất với tâm thức của bạn, từ đó từ trường sức mạnh của nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất. Còn Họ và Tên của bạn sẽ là một cơ sở để định hướng cuộc sống của bạn; cụ thể: khi ghép biểu đồ ngày sinh và biểu đồ Họ và tên với nhau, mũi tên nào lặp lại càng nhiều thì cuộc đời của bạn sẽ luôn thôi thúc về định hướng của mũi tên đó càng nhiều.

Bảng chữ cái quy đổi ra con số

1 A J S
2 B K T
3 C L U
4 D M V
5 E N W
6 F O X
7 G P Y
8 H Q Z
9 I R